ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΚΗΔΕΙΑΣ

Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού αποτελεί μια βασική παράμετρο για την οργάνωση και την τέλεση κηδείας . Πολλές φορές το πρόσωπο που απεβίωσε είχε εκφράσει προφορικά ή γραπτά ακόμα και με συμβολαιογραφική πράξη τον τόπο στον όποιο επιθυμούσε να ενταφιαστεί . Το δικαίωμα του ατόμου να επιλέξει τον τόπο ενταφισμού του διασφαλίζεται απο το ελληνικό δίκαιο με το σχετικό αρθρο αρ.48 του Ν.344/1976 . Με μια συμβολαιογραφική πράξη το άτομο που επιθυμεί μπορεί να επιλέξει όχι μόνο τον τόπο ενταφιασμού του αλλά και τον τύπο κηδείας που επιθυμεί ( θρησκευτική ή πολιτική κ.τ.λ ) . Όταν δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο συνήθως επιλέγεται το κοιμητήριο του τόπου καταγώγης ή διαμονής του προσώπου . Οι κανονισμοί για την αποδοχή του ενταφιασμού συνήθως διαφέρουν ανα Δήμο καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομηθούν ώστε μετά την τελετή κηδείας να προχωρήσει η διαδικασία στο στάδιο του ενταφιασμού . Οι συγγενείς ή όποιος αναλάβει τα έξοδα της τελετής θα πρέπει να γνωρίζει πως το κόστος της συνήθως τριετούς ταφής για τα αστικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε Δήμου και το γραφείο τελετών ουδεμία σχέση έχει με αυτές τις δαπάνες . Τα κόστη αυτά διαφέρουν απο κοιμητήριο σε κοιμητήριο με το Α' και Β' νεκροταφείο Αθηνών να βρίσκονται ανάμεσα στα ακριβότερα . 

Ένα άλλο θέμα που προκύπτει , ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα , είναι η πληρότητα των νεκροταφείων με αποτέλεσμα η σορός να παραμένει για πολλές μέρες σε ψυκτικό θάλαμο τα έξοδα του οποίου επιβαρύνουν την οικογένεια του νεκρού . Το τελικό κόστος του ψυκτικού θαλάμου είναι ανάλογο των ημερών παραμονής της σορού σε αυτόν και η τιμή καθορίζεται απο τις υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου . Το γραφείο τελετών δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για την διαθεσιμότητα των τάφων , ούτε για το ποσό δαπάνης που χρεώνει το κάθε κοιμητήριο .