Ο Δήμος Αθηναίων έχει υπό την διαχείριση του τρία από τα παλαιότερα κοιμητήρια της Αττικής τα οποία πέραν της ιστορικής και καλλιτεχνικής τους υπόστασης καταλαμβάνουν ένα συνολικό εμβαδό 469 στρεμμάτων και με μια συνολική δυναμικότητα περίπου 43.000 τάφων εξυπηρετούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου διατηρώντας έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα χωρίς απολύτως καμία διάκριση μεταξύ Αθηναίων δημοτών και μη.

Στην προσπάθεια μας για την ουσιαστική και από κάθε άποψη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό τόσο των ίδιων των κοιμητηρίων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, πολλώ δε μάλλον σε μια τόσο ιδιαίτερα ευαίσθητη πτυχή της ζωής των κατοίκων της αττικής, προβήκαμε στην αναβάθμιση του πληροφοριακού μας συστήματος, εισάγοντας ως βασική παράμετρο την αμεσότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, κάνοντας χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας δίνοντας παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολίτη που εξυπηρετείται από τον Δήμο

Η νέα διαδικτυακή Πύλη για τα Κοιμητήρια του Δήμου Αθηναίων έχει την ακόλουθη αποστολή:

 • Την παροχή ενός ολοένα διευρυνόμενου πληροφοριακού πλαισίου για τα κοιμητήρια
 • Την παροχή άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες, οικονομικές και μη, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης στον κισσέ
 • Την υποστήριξη του δραστηριοποιούμενου επαγγελματία μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
 • Τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενδυνάμωση της διαφάνειας

Το όραμα μας είναι η μετατροπή της εικόνας των Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων στην συνείδηση του επισκέπτη ως ένα χώρο Πολιτισμού και Σεβασμού προς τους νεκρούς, ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Μέσα από την πύλη ο απλός επισκέπτης έχει πρόσβαση:

 • στο σύνολο των δομών των τριών κοιμητηρίων της Αθήνας
  • Αναλυτικοί Χάρτες
  • Σημεία Πρόσβασης, Κτιριακές εγκαταστάσεις, Παροχές και Σημεία Ενδιαφέροντος
  • Ταφολόγιο με εργαλείο αναζήτησης
  • Ημερήσιο Πλάνο Κηδειών και Μνημόσυνων με αναλυτικό ημερολογιακό αρχείο
  • Μητρώο όλων των δραστηριοποιούμενων επαγγελματιών ανά κατηγορία και ανά κοιμητήριο
  • Πρόσβαση σε έγγραφα – φόρμες και πληροφοριακά έντυπα
  • Ευρετήριο των προς διάθεση Οικογενειακών Τάφων

Επιπροσθέτως ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών όπως:

 • Δήλωση Ραντεβού Εκταφής
 • Αίτηση για κλείσιμο Μνημόσυνου
 • Αίτηση πληροφόρησης ή δήλωση – καταγγελία συμβάντος
 • Αίτηση κράτησης μαρμάρινης οστεοθυρίδας,
 • Πληρωμή τέλους Οστεοφύλαξης
 • Πληρωμή ετησίου τέλους Οικογενειακού Τάφου

Για να μπείτε στην εφαρμογή Κοιμητηρίων Δήμου Αθηναίων πατήστε ΕΔΩ.