3ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ισχύει μόνο για το 3ο Κοιμητήριο και μόνο για την Γ΄ Ζώνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ: 513/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ: 76113/09-06-2022 απόφαση τεκμαιρόμενης νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τροποποιήθηκε η ισχύουσα απόφαση τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων (υπ αριθμ 1586/1-11-2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής) ως ακολούθως:

Από την 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 και για την Γ΄ Κατηγορία τάφων τριετούς χρήσεως του Γ΄ Κοιμητηρίου και μόνο υφίσταται η εξής διαφοροποίηση τελών:

  • Για νεκρούς οι οποίοι έχουν αποβιώσει εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων το τέλος ενταφιασμού ανέρχεται στα 110€ εάν η εξόδιος ακολουθία διενεργηθεί εντός του κοιμητηρίου (όχι εψαλμένη ή πολιτική)
  • Για νεκρούς οι οποίοι έχουν αποβιώσει εκτός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων το τέλος ενταφιασμού ανέρχεται στα 200€ εάν η εξόδιος ακολουθία διενεργηθεί εντός του κοιμητηρίου (όχι εψαλμένη ή πολιτική)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

  • Η διαφοροποίηση είναι καθαρά και μόνο με βάση τον τόπο θανάτου όπως αναφέρεται στην Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και όχι με το που ήταν Δημότης ο θανόντας.
  • Ισχύει μόνο για την Γ΄ Ζώνη και μόνο για το Γ΄ Κοιμητήριο.

Δηλαδή αν για παράδειγμα ένας δημότης Αιγάλεω αποβιώσει στον Ευαγγελισμό (που είναι εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων) το τέλος ενταφιασμού σε τάφο Γ κατηγορίας του Γ Κοιμητηρίου είναι 110€ ενώ αν ένας δημότης Αθηναίων αποβιώσει στο Αττικό Νοσοκομείο στο Χαϊδάρι (που είναι εκτός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων) το τέλος ενταφιασμού σε τάφο Γ κατηγορίας του Γ Κοιμητηρίου ανέρχεται στα 200€.

  • Το τέλος εψαλμένης κηδείας (όταν η εξόδιος ακολουθία διενεργείται σε ναό εκτός του κοιμητηρίου) ανέρχεται στα 40€ για το Γ΄ Κοιμητήριο ως ίσχυε.
  • Το τέλος πολιτικής κηδείας ανέρχεται στα 54€ για το Γ΄ Κοιμητήριο ως ίσχυε.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

2103425125

6940673458